5 lat wspólnej walki z kradzieżami infrastruktury

Z okazji przypadającej w tym roku piątej rocznicy podpisania Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury, 2 października w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową działalność porozumienia. Spotkanie było także okazją do sformułowania i przedyskutowania dalszych zamierzeń i planów na przyszłość.

O Fundacji

Zadaniem Fundacji jest podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania samorządowych i publicznych instytucji, przy ścisłej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zwalczaniu zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Romowie w Maszkowicach wypalają miedziane kable

Mimo monitoringu palenie kabli wydartych ze sprzętów elektronicznych tak szybko w osadzie romskiej w Maszkowicach nie ustanie. Mówią o tym otwarcie sami Romowie, którzy z braku innych możliwości zarobku żyją ze sprzedaży złomu.

Milionowe straty w wyniku kradzieży infrastruktury

100 milionów rocznie to tylko szacunkowe straty, które ponoszą branże kolejowa, telekomunikacyjna i energetyczna w związku z narastającą falą kradzieży i dewastacji infrastruktury. Rzeczywiste straty dla gospodarki i społeczeństwa są wielokrotnie wyższe.