Powstała fundacja do walki ze złodziejami kabli

Netia, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Orange Polska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (zrzeszające przedstawicieli branży energetycznej) w dniu 10 grudnia powołują Fundację, której celem będzie podjęcie i prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Złodzieje metali grasują w całej Europie

Zjawisko kradzieży metali, którego efektem jest dewastacja infrastruktury telekomunikacyjnej, kolejowej czy energetycznej nie dotyczy tylko Polski. Z problem tym zmagają się także inne kraje na świecie. W wielu z nich, podobnie jak w Polsce, w ostatnim okresie patologia tauległa nasileniu.