Geneza

Memorandum w sprawie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury, to inicjatywa trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych.

Memorandum zostało zainicjowane w sierpniu 2012 roku przez UKE, URE i UTK, natomiast na prawach sygnatariuszy do Memorandum mogą przystąpić przedsiębiorcy, organizacje i izby gospodarcze z sektorów: telekomunikacyjnego, energetycznego oraz transportu kolejowego.

U źródeł incjatywy leżała szybko rosnacą skala kradzieży kabli, czemu  towarzyszyła dewastacja studzienek i kanalizacji teletechnicznej. Zjawisko kradzieży i dewastacji infrastruktury technicznej poza wymiarem ekonomicznym, ma także aspekt związany z bezpieczeństwem nas wszystkich. Kradzieże i dewastacje linii telefonicznych, trakcji oraz linii energetycznych powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej, opóźnienia pociągów czy odcinają od Internetu i innych usług telekomunikacyjnych.

Dlatego też operatorzy wspólnie z firmami energetycznymi i kolejowymi postanowili podjąć działania, które będą przeciwdziałać tej patologii. Przedstawiciele firm z tych branż  zwrócili się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu  Transportu Kolejowego, by te skoordynowały  działania, które zapobiegną albo ograniczą zjawisko kradzieży kabli. Regulatorzy do współpracy zaprosili wszystkie spółki energetyczne, telekomunikacyjne  i kolejowe, które zmagają  się z podobnym problemem.

LISTA SYGNATARIUSZY MEMORANDUM DS. KRADZIEŻY INFRASTRUKTURY

od dnia 23 sierpnia 2012 r.:

1.Urząd Komunikacji Elektronicznej;

2. Urząd Regulacji Energetyki;

3. Urząd Transportu Kolejowego;

4.Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej;

5. Orange Polska

6. Netia S.A.;

7. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;

8. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu;

od dnia 3 września 2012 r.:

9. Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych;

10. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

od dnia 25 września 2012 r.:

11. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA”

od dnia 10 października 2012 r.:

12. iNET group Sp. z o.o.;

od dnia 10 grudnia 2012 r.:

13. ATEM-Polska Sp. z o.o. ;

od dnia 30 kwietnia 2013 r.:

14. Alumast S.A.;

15. Instytut Łączności

od dnia 3 listopada 2014 r.:

16. Comarch SA

od dnia 26 listopada 2014 r.:

17. PKP Intercity

18. PKP PLK