Legislacja

Diagnoza problemów obowiązującego prawa w kontekście zwalczania problemu kradzieży i dewastacji infrastruktury

Dobre Praktyki

Uruchomienie platformy wymiany informacji o kradzieżach, współpraca z Policją (m.in. wspólne kontrole punktów złomu)

Komunikacja

Zainteresowanie mediów problematyką kradzieży i dewastacji infrastruktury

Współpraca międzynarodowa

Porozumienie o współpracy z niemiecką organizacją zrzeszającą właścicieli infrastruktury – SIPAM.

Memorandum w sprawie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury 

To inicjatywa trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych.

LISTA SYGNATARIUSZY MEMORANDUM DS. KRADZIEŻY INFRASTRUKTURY

Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki,  Urząd Transportu Kolejowego, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Orange Polska, Netia S.A, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA”, iNET group Sp. z o.o., ATEM-Polska Sp. z o.o. , Alumast S.A., Instytut Łączności, Comarch SA, PKP Intercity, PKP PLK

Poradnik postępowania w razie kradzieży kabli lub dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przygotowała poradnik postępowania w razie kradzieży kabli lub dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Opisano w nim kolejne kroki w postępowaniu w przypadkach tych przykrych zdarzeń.


Współpraca ponad granicami

27 listopada 2014 r., Sygnatariusze Memorandum na rzecz przeciwdziałania kradzieżom infrastruktury zawarli porozumienie o współpracy z niemiecką organizacją zrzeszającą właścicieli infrastruktury – SIPAM.

Więcej

Razem bezpieczniej

29 października 2013 r. projekt łączący reprezentantów trzech sektorów technologicznych został włączony do katalogu działań realizowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych pod nazwą „Razem bezpieczniej”,

Więcej

Dołącz do Memorandum

Zostań sygnatariuszem Memorandum i  włącz się w działania nakierowane na walkę z kradzieżą infrastruktury

Wypełnij i wyślij elektroniczny formularz