O Memorandum w sprawie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury

Memorandum w sprawie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury, to inicjatywa trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych.

W ramach Memorandum utworzone zostały trzy zespoły robocze.

Zespół ds. komunikacji zajmuje się przygotowaniem kampanii społecznych, których celem jest uświadomienie społeczeństwu skali problemu kradzieży infrastruktury.

Zespół ds. legislacji zajmuje się przygotowaniem projektów zmian w przepisach prawnych, mających ułatwić walkę z kradzieżą infrastruktury, takich jak: zakazu skupu opalonej lub zmielonej miedzi od osób prywatnych, wprowadzenie koncesji na obrót odpadami metalowymi, norm ISO dla zakładów skupu metali, obowiązku rozliczeń bezgotówkowych przy skupie metali, zaostrzonej kwalifikacji prawnej czynu kradzieży infrastruktury.

Zespół dobrych praktyk ma za zadnie współpracować z organami ścigania, firmami ochrony mienia, detektywami, a także wypracowywać czytelne zasady wymiany informacji służących podniesieniu efektywności walki ze złodziejami infrastruktury oraz podjemuje współpracę z programami antykradzieżowymi metali w Europie.

Memorandum zostało zainicjowane w sierpniu 2012 roku przez UKE, UE i UTK, natomiast na prawach sygnatariuszy do Memorandum mogą przystąpić przedsiębiorcy, organizacje i izby gospodarcze z sektorów: telekomunikacyjnego, energetycznego oraz transportu kolejowego.