Do spraw legislacji

Grupa zadaniowa ds. legislacji zajmuje się przygotowaniem projektów zmian w przepisach prawnych, mających ułatwić walkę z kradzieżą infrastruktury, takich jak: zakazu skupu opalonej lub zmielonej miedzi od osób prywatnych, wprowadzenie koncesji na obrót odpadami metalowymi, norm ISO dla zakładów skupu metali, obowiązku rozliczeń bezgotówkowych przy skupie metali, zaostrzonej kwalifikacji prawnej czynu kradzieży infrastruktury.

W jej skład wchodzą: