Cele

Zadaniem Fundacji Niezłomni jest podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania samorządowych i publicznych instytucji, przy ścisłej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zwalczaniu zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Dlaczego to ważny problem?

Kradzieże i dewastacja infrastruktury, powodują przerwy w świadczeniu usług oraz  doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji, które w skrajnych przypadkach mogą przyczynić się do utraty zdrowia i życia.

Jak z tym walczyć?

Stworzony i rozwijany przez Fundację Niezłomni system rejestracji incydentów ma wspierać organy ścigania w walce przeciw kradzieżom i dewastacji infrastruktury. Kampanie informacyjne mają uświadamiać negatywne ich skutki.

Wesprzyj nas!

Fundacja zachęca i zaprasza  wszystkich zainteresowanych do podejmowania wspólnych działań w zakresie ochrony infrastruktury. Kradzieże i dewastacje infrastruktury to straty dla całego społeczeństwa i gospodarki.

Skutki społeczne kradzieży i dewastacji w 2016 roku

 

Memorandum, to nazwa fundacji na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury, którą utworzyły Netia, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Orange Polska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (zrzeszające przedstawicieli branży energetycznej).

opóźninych pociągów

klientów bez energii elektrycznej

klientów bez usług komunikacyjnych

Energetyka

Energetyka

Uciążliwe przerwy w dostawach energii

Na skutek kradzieży infrastruktury w 2014 r. ponad 33 tys.  klientów firm energetycznych pozbawionych została czasowo energii elektrycznej.

Koleje

Koleje

Opóźnienia pociągów

Z powodu kradzieży infrastruktury kolejowej, w 2014 r. roku opóźnionych było ponad 11,5 tys. pociągów.

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Głuchy telefon i brak dostępu do Internetu

Blisko 200 tys. klientów telekomów zostało nagle i niespodziewanie odciętych od usług w 2014 r.  na skutek kradzieży kabli.