Fundacja

Fundację na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury utworzyły: Orange Polska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (zrzeszające przedstawicieli branży energetycznej), Netia, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej oraz Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, jako podmiot wspierający organizacyjnie i finansowo działania Memorandum.

Problem kradzieży i dewastacji infrastruktury w Polsce, to nie tylko problem firm odpowiedzialnych za jej utrzymanie, to przede wszystkim problem dla klientów, gdyż kradzieże i dewastacja, powodują przerwy w świadczeniu usług oraz  doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji, które w skrajnych przypadkach mogą przyczynić się do utraty zdrowia i życia.

Zadaniem Fundacji jest podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania samorządowych i publicznych instytucji, przy ścisłej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zwalczaniu zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury. Fundacja stawia także za cel podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania społeczeństwa przeciwko kradzieżom i dewastacjom newralgicznej infrastruktury technicznej. Memorandum i Fundacja zachęcają wszystkich zainteresowanych do podejmowania wspólnych działań w zakresie ochrony infrastruktury.

Dlatego też Fundacja utworzyła systemu rejestracji incydentów wspierającego organy ścigania oraz prowadzi kampanie informacyjne uświadamiająca negatywne skutki kradzieży infrastruktury.