Jak skutecznie walczyć ze złodziejami infrastruktury

Ze złodziejami infrastruktury telekomunikacyjnej, kolejowej i energetycznej można skutecznie walczyć. Potrzebna jest jednak do tego ścisła współpraca między policją a firmami oraz zaangażowanie w to zwykłych obywateli – przekonywali uczestnicy konferencji „Przeciwdziałanie kradzieżom metali”, która została zorganizowana przez sygnatariuszy „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury”.