Grupy zadaniowe

W ramach Memorandum utworzone zostały trzy grupy  zadaniowe:

Grupa ds. komunikacji  zajmuje się przygotowaniem kampanii społecznych, których celem jest uświadomienie społeczeństwu skali problemu kradzieży infrastruktury.

Grupa ds legislacji – zajmuje się przygotowaniem projektów zmian w przepisach prawnych, mających ułatwić walkę z kradzieżą infrastruktury, takich jak: zakazu skupu opalonej lub zmielonej miedzi od osób prywatnych, wprowadzenie koncesji na obrót odpadami metalowymi, norm ISO dla zakładów skupu metali, obowiązku rozliczeń bezgotówkowych przy skupie metali, zaostrzonej kwalifikacji prawnej czynu kradzieży infrastruktury.

Grupa dobrych praktyk -ma za zadnie współpracować z organami ścigania, firmami ochrony mienia, detektywami, a także wypracowywać czytelne zasady wymiany informacji służących podniesieniu efektywności walki ze złodziejami infrastruktury oraz podjemuje współpracę z programami antykradzieżowymi metali w Europie.