Powstała fundacja do walki ze złodziejami kabli

Niezłomni to nazwa fundacji na rzecz przeciwdziałania kradziezy i dewastacji infrastruktury, którą utworzyły Netia, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Orange Polska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (zrzeszające przedstawicieli branży energetycznej).

Przerwa w dostawie energii elektrycznej, brak sygnału w słuchawce telefonicznej, dłużące się oczekiwanie na opóźniony pociąg. Każdy z nas doświadczył tych niedogodności.

Czym są spowodowane? Przyczyna jest prosta, częstym powodem są kradzieże i dewastacja infrastruktury z której korzysta energetyka, kolej, telekomunikacja.

Problem kradzieży i dewastacji infrastruktury w Polsce, to nie tylko problem firm odpowiedzialnych za jej utrzymanie, to przede wszystkim problem dla klientów, gdyż kradzieże i dewastacja, powodują przerwy w świadczeniu usług oraz  doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji, które w skrajnych przypadkach mogą przyczynić się do utraty zdrowia i życia.

10 tysięcy opóźnionych pociągów, przerwy w dostawach energii, utrudnienia w łączności oraz wielomilionowe straty

Codziennie dochodzi do kradzieży i dewastacji urządzeń. Tylko z tego powodu w ubiegłym roku opóźnionych było ponad 8,3 tysiąca pociągów pasażerskich i 1,4 tysiąca towarowych. To oznacza, że ponad milion pasażerów i setki tysięcy ton towarów nie dotarły na miejsce
o czasie. Przez kradzieże i dewastacje infrastruktury, traci nie tylko zarządca infrastruktury, ale przede wszystkim społeczeństwo i gospodarka. Złodzieje i wandale ryzykują swoim życiem i narażają na niebezpieczeństwo osoby postronne.

W pierwszej połowie 2013 roku doszło do 6 tysięcy przypadków kradzieży i dewastacji infrastruktury. Odtworzenie start, pochłonęło ponad 28 milionów złotych.

branża

Liczba przypadków kradzieży i dewastacji

straty – koszty odtworzenia
(mln PLN)

telekomunikacja

4050

13,44

energetyka

1325

7,71

kolej (dane do maja)

797

7,2

razem

6172

28,35

 

Straty w skali kraju na odbudowanie zniszczonej infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej w pierwszej połowie 2013 roku to blisko 28 milionów złotych.

Natomiast w całym 2012 roku straty z tego tytułu wyniosły niemal 65 milionów złotych.

Najgorzej w województwie śląskim, najwyższy wzrost kradzieży na Dolnym Śląsku.

W pierwszej połowie 2013 roku, najwięcej przypadków kradzieży i dewastacji infrastruktury Policja zanotowała na Śląsku. W tym czasie doszło do ponad 1100 przypadków kradzieży, powodując straty, wyceniane na ponad 2 miliony złotych. Mimo pozycji lidera, na śląsku zanotowano największy spadek przypadków kradzieży w porównaniu z rokiem 2012, to spadek na poziomie 38%. Jest to zasługa wspólnych działań Policji oraz właścicieli infrastruktury. Natomiast niepokojący wzrost kradzieży zanotowany został na terenie województwa dolnośląskiego. W porównaniu do 2012 roku liczba zdarzeń zwiększyła się  o ponad pół tysiąca.

 Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury

Memorandum w sprawie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury, to inicjatywa trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego, która połączyła przedsiębiorców z sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego. 29 października 2013 r. projekt łączący reprezentantów trzech sektorów technologicznych został włączony do katalogu działań realizowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych pod nazwą „Razem bezpieczniej”.

 

Niezłomni | Ochrona Infrastruktury – wspólna inicjatywa pod marką Fundacji

Netia, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Orange Polska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (zrzeszające przedstawicieli branży energetycznej) w dniu 10 grudnia powołują Fundację, której celem będzie podjęcie i prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury. Deklarację przystąpienia do Fundacji złożyli także przedstawiciele spółek z sektora kolejowego – Sygnatariusze Memorandum przeciw kradzieżom i dewastacji infrastruktury.

Cele Fundacji

Zadaniem Fundacji będzie podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania samorządowych i publicznych instytucji, przy ścisłej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zwalczaniu zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury. Fundacja stawia także za cel podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania społeczeństwa przeciwko kradzieżom i dewastacjom newralgicznej infrastruktury technicznej. Memorandum i Fundacja zachęcają wszystkich zainteresowanych do podejmowania wspólnych działań w zakresie ochrony infrastruktury.

Najbliższe plany i zadania

Najważniejsze zadania i plany Fundacji to budowa i rozwój systemu rejestracji incydentów wspierającego organy ścigania oraz kampania informacyjna uświadamiająca negatywne skutki kradzieży infrastruktury.