UKE i operatorzy będą wspólnie walczyć z kradzieżą kabli

Operatorzy telekomunikacyjni odnotowują od zeszłego roku coraz  większą liczbę kradzieży kabli telekomunikacyjnych. Tylko Telekomunikacja Polska zanotowała w zeszłym roku ponad 7 tys. takich przypadków. To znaczy wzrost w stosunki do 2009 roku, gdzie  liczba kradzieży wyniosła blisko 3 tys. Plaga kradzieży kabli i związanych z tym dewastacji infrastruktury dotyka też przedsiębiorców energetycznych i spółki kolejowe.

Przedstawiciele firm z tych branż spotkali się 24 listopada 2011 r. na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pt . ” Kradzieże infrastruktury – spotkanie wstępne robocze”. Jego celem było zapoznanie się za skalą tego zjawiska  oraz podjecie wspólnych działań walki z tą patologią.

W jego trakcie przedstawiciele największy polskich firm telekomunikacyjnych TP oraz Netii przedstawili skale tego zjawiska w ich sieciach. Podkreślali oni, że aby przeciwdziałać temu zjawisku oni,  nie tylko należy surowiej karać złodziei (dziś są najczęściej zwalniania z odpowiedzialności ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu), ale i wprowadzić odpowiednie uregulowania w zakresie obrotu miedzią i złomem.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaproponował pojecie wspólnych działań, które będą przeciwdziałać tej patologii. Ich celem jest  z jednej strony doprowadzenie do zmian legislacyjnych, które ułatwią walkę ze złodziejami, ale także wypracowanie metod, które usprawnią współpracę z policją w tym zakresie.  Przedstawiciele UKE podkreślili też znacznie podjęcia wspólnej akcji społecznej, która uwrażliwiłaby społeczeństwo na ten problem.

W czasie dyskusji większość uczestników spotkania zgodziła się z tym sugestiami i ustalono, ze zostanie powołany komitet sterujący, w którego skład wejdą przedstawiciele operatorów, firm energetycznych i kolejowych, izb gospodarczy oraz UKE. Jego pierwszy zadaniem będzie ustalenie priorytetów i harmonogramu wspólnych działań, których celem ma być przeciwdziałanie zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury teleinformatycznej.