PKP PLK przyłączają się do koalicji przeciw złodziejom infrastruktury

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej – informuje Kurier Kolejowy.

Celem Memorandum jest podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania instytucji publicznych i samorządowych oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczanie zjawisk, których skutkiem jest kradzież i dewastacja infrastruktury.

Sygnatariusze Memorandum chcą zwiększyć zaangażowanie społeczeństwa w walkę z brakiem reakcji na zjawiska kradzieży i dewastacji. Ponadto chcą wspierać operatorów infrastruktury i Policję w wypracowaniu i wdrożeniu nowych standardów współpracy operacyjnej i prewencji przeciwdziałającym tego typu zjawiskom. Planowane jest także wykorzystanie rozwiązań przyjętych i stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

– Kradzieże i dewastacja infrastruktury, mające wpływ na ciągłość jej działania, to przestępstwo opisane w art. 254a  kodeksu karnego – mówi Andrzej Pawłowski, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Musimy pamiętać, że poszanowanie infrastruktury i urządzeń kolejowych wpływa na sprawność ruchu kolejowego, ale i na bezpieczeństwo. Społeczne koszty kradzieży i dewastacji są znacznie większe niż tylko usunięcie lub naprawienie szkody, gdyż nierzadko mogą mieć wpływ na punktualność lub dotarcie pociągów do miejsca przeznaczenia, a nawet na bezpieczeństwo tysięcy pasażerów. Nasze współdziałanie ma na celu nie tyle ściganie i karanie odpowiedzialnych, ale przede wszystkim uświadomienie powszechnej i społecznej współodpowiedzialności za stan infrastruktury i szeroko pojętą prewencję.

Sygnatariuszami porozumienia są również m.in.: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Telekomunikacja Polska S.A., Urząd Regulacji Energetyki, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Netia S.A., Krajowa Izba Komunikacji Eternetowej, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Źródło i zdjęcie: Kurier Kolejowy