Atem Polska kolejnym sygnatariuszem Memorandum

Firma Atem Polska z Gdyni przystapiła do Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży  i dewastacji infrastruktury.

Atem Polska jest dostawcą usług utrzymaniowych, inwestycyjnych i implementacyjnych na krajowym rynku telekomunikacyjnym.

Źródło: własne