Związek kolejowych przewoźników przystąpił do Memorandum

Do Memorandum w sprawie kradzieży infrastruktury w dniu 3 września 2012 r. przystąpił Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych (ZNPK) powstał w czerwcu 2009 jako zrzeszenie kolejowych przedsiębiorstw transportowych i logistycznych. Jego celem jest ochrona wolnej konkurencji rynku kolejowych przewozów towarowych, wspieranie jego liberalizacji oraz reprezentowanie interesów niezależnych przewoźników, zwłaszcza w relacjach z organami władzy publicznej.

W skład organizacji wchodzą podmioty prowadzące działalność w zakresie towarowych przewozów kolejowych: CTL Logistics, X-Train, CTL Rail , CTL Reggio, CTL Train, Freightliner, Lotos Kolej, Rail Polska.

Źródło: własne