Marzena Śliz przewodniczącą Komitetu Sterującego sygnatariuszy Memorandum

12 października 2012 r. w ramach realizacji postanowień Memorandum ds. kradzieży infrastruktury, odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego sygnatariuszy Memorandum. Głównymi punktami obrad było wybranie jego przewodniczącego oraz wypracowanie i omówienie planu działań podejmowanych przez sygnatariuszy Memorandum.

Na stanowisko przewodniczącego Komitetu Sterującego sygnatariusze Memorandum jednogłośnie wybrali Marzenę Śliz, dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

W dalszej części spotkania przewodnicząca Komitetu Sterującego poinformowała o powołaniu w ramach Memorandum trzech zespołów roboczych: pierwszemu „Zespołowi ds. kampanii społecznej” powierzono zadanie przygotowania kampanii społecznej, której celem będzie uświadomienie społeczeństwu skali problemu kradzieży infrastruktury.

Drugi „Zespół ds. legislacji” zajmować się będzie przygotowaniem projektów zmian w przepisach prawnych, majacych ułatwić walkę z kradzieżą infrastruktury. Według Sygnatariuszy Memorandum zmiany powinny obejmować wprowadzenie m.in.: zakazu skupu opalonej lub zmielonej miedzi od osób prywatnych, koncesji na obrót odpadami metalowymi, norm ISO dla zakładów skupu metali, obowiązku rozliczeń bezgotówkowych przy skupie metali, zaostrzonej kwalifikacji prawnej czynu kradzieży infrastruktury. Marzena Śliz poinformowała, że zespół ds. legislacji ma już na swoim koncie pierwszy sukces. Przedstawiciele zespołu czynnie uczestniczą w pracach Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odpadach (druk nr 456). Zadaniem zespołu jest wprowadzenie do rządowego projektu ustawy o odpadach artykułów, które w dotychczas obowiązującej ustawie o odpadach zobowiązują osobę prowadzącą punkt zbierania odpadów metali, pod groźbą kary aresztu lub grzywny, do wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali, w tym spisania danych osobowych i numeru dowodu osobistego osoby przekazującej odpady oraz odpowiedzialności osób prowadzących punkt zbierania odpadów metali, które nowa ustawa, nie tylko pomija ale też pozostawia bez regulacji. Przedstawiciele zespołu złożyli na ręce Przewodniczącego Podkomisji propozycje zmian nowej ustawy o odpadach.

Celem trzeciego zespołu, nazwanego „Zespołem dobrych praktyk” będzie m.in. ustalenie warunków współpracy z organami ścigania, firmami ochrony mienia, detektywami, a także wypracowanie czytelnych zasad wymiany informacji, które będą służyły podniesieniu efektywności walki ze złodziejami infrastruktury oraz współpraca z programami antykradzieżowymi metali w Europie.

Pierwszy z zespołów ds. kampanii społecznej odbył swe pierwsze spotkanie 9 października 2012 r. Wyłoniono jego przewodniczącą, którą została Olga Fasiecka z Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Źródło: Własne

,